Loay hoay với chuyện quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 01/03/2017 | 09:37 GMT+7

Thời gian qua, khi bàn đến chuyện phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thường hay đề cập đến chuyện cần phải quy hoạch, bố trí cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai, thời tiết...

Mới đây nhất, tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các ngành để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 7/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng năm 2020, nhiều ý kiến cũng bàn đến vấn đề quy hoạch đất đai, sản xuất.

Trong đó, về phía lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh cũng khẳng định: Ngành sẽ phân tích bản đồ thổ nhưỡng trên toàn tỉnh, đánh giá được sự thích nghi của từng loại cây trồng, vật nuôi thời gian qua, gắn với biến đổi khí hậu để quy hoạch sát, phù hợp, hiệu quả hơn.

Đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Đắk Nông từng được đánh giá cao

Liên quan đến vấn đề này, ở đây xin nêu ra một thực tế, là ngay từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông, tỉnh đã “đặt hàng” các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp và đã có hẳn một Đề tài “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Nông”. Đề tài do Sở Khoa học - Công nghệ cùng với Viện Môi trường và Phát triển bền vững Việt Nam triển khai thực hiện. Đề tài do GS-TS Trần An Phong thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Việt Nam làm chủ biên, với sự cộng tác tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu khác.

Mục tiêu của đề tài là nhằm xây dựng cơ sở khoa học được ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và phát triển nông nghiệp bền vững; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy cải tiến cơ cấu cây trồng hợp lý trên các vùng sinh thái nông nghiệp thuộc tỉnh Đắk Nông; phát huy các lợi thế và tiềm năng lao động, đất đai, từng bước hình thành nền nông nghiệp hàng hóa, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Nội dung của đề tài nghiên cứu rất cụ thể, chi tiết, đề cập đến tất cả các mặt liên quan như điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thổ nhưỡng, đất đai, cây trồng, khí hậu, thủy lợi, thị trường…nhằm phục vụ cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững của tỉnh Đắk Nông.

Vào đầu tháng 10/2004, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức Hội thảo đánh giá Đề tài “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Nông”, với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Điều đáng nói là tại hội thảo lúc bấy giờ, nhiều ý kiến tham luận của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương đều đánh giá cao quá trình nghiên cứu công phu của đề tài.

Theo đó, đề tài đã đề xuất được việc bố trí cơ cấu cây trồng, sử dụng tài nguyên đất; đưa ra các giải pháp bảo đảm sự thành công của chiến lược sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, theo hướng bền vững của tỉnh Đắk Nông, nhất là có cơ sở để áp dụng vào thực tiễn…

Từ đề tài nghiên cứu và kết quả của hội thảo này, rõ ràng ngay từ đầu khi mới thành lập, tỉnh Đắk Nông đã quan tâm, chú trọng đến việc nghiên cứu về mọi mặt để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển một cách bài bản, có quy hoạch về cây trồng, đất đai theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, không hiểu về sau, đề tài nghiên cứu khoa học công phu này có được tỉnh, các ngành chức năng, địa phương biết đến và đưa vào áp dụng trong thực tiễn hay không. Chỉ biết rằng, trong nhiều năm qua, mỗi khi bàn thảo đến vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, địa phương thì hầu như lúc nào cũng có những ý kiến cần phải chú ý đến việc “quy hoạch đất đai, bố trí cây trồng cho phù hợp”(?).

Quả thật, nếu như vậy thì xem ra lâu nay đề tài trên có lẽ chỉ “nằm trên giấy” và hiện đang nằm ở một góc khuất nào đó trong tủ hồ sơ của các ngành chuyên môn. Vì vậy, tỉnh, các cấp, các ngành vẫn mãi loay hoay với chuyện quy hoạch sản xuất nông nghiệp là điều không thể tránh khỏi.

Tường Mạnh

3,241
Viết bình luận mới