Xây dựng Hội Nhà báo trong sạch, vững mạnh, hoạt động chất lượng, hiệu quả

Cập nhật ngày: 28/09/2020 | 09:49 GMT+7

Nhân dịp Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Phan Quốc Ly, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tình hình hoạt động của Hội thời gian qua.

Ông Phan Quốc Ly

PV: Xin ông cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có những chuyển biến như thế nào?

Ông Phan Quốc Ly: Nhiệm kỳ vừa qua, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đã có những bước chuyển căn bản và tích cực. Vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Hội đã chủ động và tích cực tham gia vào công tác quản lý hội viên, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với báo chí. Chất lượng hội viên và những người làm báo được nâng lên. Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã kết nạp 22 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 108 người. Toàn Hội hiện có 5 chi hội nhà báo trực thuộc gồm Chi hội Nhà báo Báo Đắk Nông, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh, Chi hội Nhà báo Sở Thông tin - Truyền thông, Chi hội Nhà báo Tạp chí Nâm Nung và Chi hội Nhà báo Phóng viên thường trú.

Cùng với việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, tạo ra môi trường để tập hợp, động viên lực lượng báo chí, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

PV: Chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh, vậy Hội đã triển khai thực hiện những hoạt động cụ thể nào, thưa ông?  

Ông Phan Quốc Ly: Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên chính là nhiệm vụ được các cấp hội triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục để góp phần xây dựng đội ngũ phóng viên, nhà báo có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, đề cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên, nhà báo.

Hội Nhà báo tỉnh luôn lồng ghép sinh hoạt tại đơn vị, chi hội nhà báo quán triệt hội viên thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Vì vậy, hầu hết hội viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội luôn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) và các cơ quan báo chí tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, giúp hội viên, nhà báo ngày càng nâng cao kỹ năng tác nghiệp, theo hướng đa phương tiện cũng như tích cực cử hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngoài tỉnh.

Song hành với công tác nghiệp vụ, Hội Nhà báo tỉnh còn chú trọng đến hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên, nhà báo. Hàng năm, cùng với tham gia các hoạt động chung trong Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên, vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên tổ chức Hội thao truyền thống, tạo cơ hội cho cán bộ, hội viên được giao lưu, học hỏi, xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa những người làm báo trên địa bàn tỉnh với nhau.

Công tác thi đua-khen thưởng được chú trọng. Vào dịp cuối năm, Hội thường tổ chức họp để xem xét, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể hội viên đã có thành tích trong công tác nghiệp vụ và xây dựng Hội. Ngoài biểu dương, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen, Hội Nhà báo tỉnh cũng kịp thời khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp trong hoạt động hội ở các chi hội trực thuộc.

PV: Thời gian tới, Hội Nhà báo sẽ có giải pháp nào để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, thưa ông?

Ông Phan Quốc Ly: Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh xác định tiếp tục “Xây dựng tổ chức hội và cán bộ, hội viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, vững vàng trong nghề nghiệp, xứng tầm với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần cùng với địa phương đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để đạt mục tiêu này, trước hết, lãnh đạo Hội Nhà báo cũng như các cơ quan báo chí cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và không ngừng nâng cao chất lượng báo chí cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Đội ngũ hội viên, những người làm báo phải luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, bám sát thực tiễn. Có như vậy, những người làm báo mới có nhiều tác phẩm hay, thuyết phục, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như lời căn dặn của Bác Hồ.

Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò, tập hợp, đoàn kết đội ngũ anh chị em làm báo trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Về phía hội viên, những người làm báo cần tiếp tục thông qua các tác phẩm báo chí góp phần củng cố lòng tin và khơi dậy sự năng động, sáng tạo của mọi giai tầng trong xã hội, cùng chung sức xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày một phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hoàng Hoài thực hiện

1,187
Viết bình luận mới