Trăn trở trong phát triển Đảng ở doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật ngày: 13/11/2019 | 09:14 GMT+7

Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” đã tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân hiện nay. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong loại hình kinh tế này đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Kỳ 1: Tỷ lệ tổ chức đảng chưa tương xứng

Vấn đề phát triển tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên trong các DNTN được các cấp ủy đảng rất quan tâm. Tuy nhiên, đến nay kết quả này vẫn chưa tương xứng.

“Cầu nối” gắn kết người lao động với doanh nghiệp

Xác định vai trò và những đóng góp quan trọng của DNTN trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và là “cầu nối” gắn kết người lao động với doanh nghiệp, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của đảng trong các doanh nghiệp luôn được coi trọng.

Sản xuất Mắc ca tại Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Macca Shachi Thịnh Phát (Gia Nghĩa)

Theo đồng chí Trần Duy Thọ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện chủ trương của Ðảng về phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều cấp ủy, địa phương đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, khẳng định vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của mình trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Nhìn chung, các tổ chức đảng đã bám theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 7/3/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng và nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân” để tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ đó, các tổ chức đảng đã xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tạo lập mối quan hệ phối hợp tốt giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, giám đốc và chủ doanh nghiệp. Các TCCS đảng cũng đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, giám đốc, chủ doanh nghiệp, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chính sách pháp luật, nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ, chính sách với người lao động.

Nhiều tổ chức đảng trong DNTN duy trì và từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản bảo đảm theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức TW về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...

Điển hình trong việc nâng cao vai trò của TCCS đảng trong hoạt động của DNTN phải nói tới Chi bộ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đắk Nông (Cư Jút). Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Đảng, tư tưởng của đảng viên, người lao động trong chi bộ công ty luôn được vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách.

Trong cơ quan đơn vị, đảng viên luôn phải là người đầu tàu gương mẫu để quần chúng noi theo. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, có kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và triển khai nghị quyết của tháng tới. Qua đó đã nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc, tồn tại trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Vì vậy, những năm qua, trong đơn vị không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Bên cạnh đó, chi bộ cũng đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động cũng như thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp.

Đóng gói cà phê bột tại Công ty TNHH Thương mại Đoàn Gia Đắk Nông, ở xã Đắk R'tih (Tuy Đức)

Đồng chí Nguyễn Văn Hường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty cho biết: Sau nhiều năm thành lập, công ty luôn nhận thấy rằng, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Các đảng viên tự giác chấp hành nội quy công ty và pháp luật lao động; đồng thời, không ngừng tìm tòi và phát huy sáng kiến trong sản xuất. Nhờ đó, năng suất lao động không ngừng tăng, chất lượng sản phẩm ổn định và bảo đảm. Ngoài ra, các đảng viên trong công ty còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm lý đối với người lao động khi cần đổi mới dây chuyền sản xuất, điều động công việc, sản xuất khó khăn và tránh được những tình trạng như lãn công, đình công hoặc hùa theo những tiêu cực từ bên ngoài xã hội...

Đặc biệt, những năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở của Đắk Nông đã cụ thể hóa các nội dung của Trung ương, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình và tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, người lao động. Các cấp ủy đảng cũng luôn xác định, vấn đề về đảng viên làm kinh tế tư nhân là 1 chủ trương đúng, góp phần làm tăng của cải cho xã hội, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tổ chức đảng “đếm trên đầu ngón tay”

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có trên 2.361 doanh nghiệp tham gia hoạt động. Mặc dù cấp ủy đảng các cấp đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến nay, số lượng TCCS đảng và đảng viên trong các DNTN vẫn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Đảng viên chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Đắk Mil (Đắk Mil) gặp gỡ, động viên người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện thành lập được 9 TCCS đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, với 164 đảng viên; trong đó, có 3 TCCS đảng tại các DNTN, với 29 đảng viên. Sau khi thành lập, các TCCS đảng trong DNTN luôn duy trì và từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều “lúng túng”. Vị trí, vai trò của tổ chức đảng chưa được phát huy. Hơn nữa, một số doanh nghiệp do đảng viên làm chủ vẫn chưa thành lập được TCCS đảng nên đang phải sinh hoạt ghép tại địa bàn cư trú hoặc nơi đóng chân. Trong khi đó, mục tiêu của làm kinh tế tư nhân là thu nhập và lợi nhuận. Do đó, việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, giám sát về mặt Đảng trong việc thực thi các quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập. Một khi công tác kiểm tra, giám sát không kịp thời, thường xuyên sẽ dẫn đến đảng viên đi sai chủ trương, định hướng. Nếu không thành lập được TCCS đảng trong các doanh nghiệp thì việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ có phần bị hạn chế.

Đồng chí Thọ cho biết thêm: Nhìn nhận được bất cập này, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, trong các năm 2016-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp khảo sát tại 39 DNTN đang hoạt động trên địa bàn. Qua đó vừa để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, vừa tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động xây dựng tổ chức đảng. Kết quả, 24/39 doanh nghiệp có nguyện vọng được thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp của mình.

Từ cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chọn một số đảng bộ cấp huyện, thị xã có nhiều doanh nghiệp đứng chân để thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ DNTN đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này vẫn hết sức gian khó, đến nay, toàn tỉnh mới kết nạp thêm được 2 đảng viên.

Bài, ảnh: Lê Dung

>>Kỳ 2: "Nhận diện" khó khăn, thách thức

1,044
Viết bình luận mới