HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 20/08/2019 | 14:16 GMT+7

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thị ủy… tham dự.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Báo cáo sơ kết 3 năm do đồng chí Võ Văn Thưởng trình bày đã khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh, từ đó có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

Nhiều cấp ủy đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng như phát huy nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong Nhân dân. 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm tra hàng chục địa phương, bộ, ban, ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn nội dung đột phá giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nội dung đăng ký, tu dưỡng làm theo của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với trách nhiệm được giao, kết quả làm theo gương Bác chưa rõ nét. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề hàng năm chưa thực sự hấp dẫn. Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt chưa được nhiều…

Thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Cùng với phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp thì việc đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, chỉ đạo của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực công tác, tổ chức cán bộ.  Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần duy trì, nâng cao chất lượng, vận dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, học tập theo gương Bác. Cùng với giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những gương điển hình tiên tiến, các ngành, các cấp, toàn xã hội cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền nhằm kiên quyết đấu tranh những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc nhận thức đúng, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục biến nhận thức thành hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác Hồ. Vì vậy, từ nay tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, các cấp ủy, chính quyền, mỗi đơn vị, cán bộ, đảng viên cần chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác nhân sự cho đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần  tránh xa những biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, dễ dãi đi ngược lại yêu cầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong thảo luận và quyết định theo đa số, quyết không để quyết định về nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể…

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

2,317
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?