Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên

Cập nhật ngày: 20/01/2021 | 18:58 GMT+7

Ngày 18/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã ký Quyết định số 80 thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử tỉnh còn có 4 đồng chí làm phó ban, 1 đồng chí làm thư ký và 25 đồng chí ủy viên.

Ủy ban bầu cử tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015.

Song Việt

1,082
Viết bình luận mới