Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Đắk Nông

Cập nhật ngày: 04/12/2019 | 18:16 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 4/12, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông để thông qua Dự thảo báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Video clip:

 

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận buổi làm việc

Đoàn Kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện. Qua triển khai thực hiện các nghị quyết đã từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Đắk Nông cũng đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp và HĐND các cấp.

Tỉnh Đắk Nông cũng đã kịp thời cụ thể hóa các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, bước đầu đã giảm đáng kể số đầu mối trực thuộc, giảm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý dôi dư trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 ở tỉnh Đắk Nông chủ yếu mới tập trung vào những vấn đề đã rõ, mà chưa có tính đột phá, chưa thực hiện được một số mô hình, chủ trương thí điểm mới. Một số cấp ủy, lãnh đạo, cơ quan đơn vị, địa phương và các bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa nghiên cứu kỹ quy định của Trung ương, nên trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết chưa đúng…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn thống nhất với bản Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18. Đồng chí cho biết thêm, liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã chọn khâu đột phá là triển khai ở cấp cơ sở gồm thôn, bon, bản… để sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ các cấp và tạo được sự đồng thuận cao…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn báo cáo về công tác sắp xếp bộ máy ở các đơn vị ngành Giáo dục, Y tế

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết đúng, sát với yêu cầu hiện nay, tạo sự đồng thuận cao trong cán bô, đảng viên và Nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông cần quyết liệt hơn nữa trong việc sắp xếp bộ máy từ bên trong, thực hiện nghiêm túc việc tinh giảm biên chế theo đúng lộ trình, đúng đối tượng. Tỉnh cũng cần có cách thi tuyển cạnh tranh về cán bộ quản lý; bảo đảm cơ cấu tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ tới…

Tin, ảnh: Công Tính

3,156
Viết bình luận mới