HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phát huy hào khí Ngày Quốc khánh, đồng tâm, hiệp lực đưa Đắk Nông phát triển

Cập nhật ngày: 30/08/2019 | 09:22 GMT+7

Cách đây tròn 74 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Sự kiện trọng đại này mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

74 năm qua, phát huy các bài học của Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng cả nước, Đảng bộ, Nhân dân Đắk Nông luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, các nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành. Qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên các phương diện, lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 đạt 8,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,24 triệu đồng vào năm 2018 và phấn đấu đạt 48,47 triệu đồng trong năm 2019. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp. Công nghiệp của tỉnh có bước phát triển, tăng bình quân 24,6%/năm; bước đầu hình thành chuỗi công nghiệp alumin-luyện nhôm và sau nhôm trọng điểm của quốc gia. Giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt trên 90 triệu đồng và từng bước phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Toàn tỉnh hiện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và sẽ có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 (vượt 3 xã so với nghị quyết đề ra). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân đạt 17%/năm; riêng năm 2018 huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 2.372 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015. Hoạt động xuất, nhập khẩu được đẩy mạnh, tốc độ tăng trưởng khá. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 13,51% (giảm 5,75% so với năm 2015). Lĩnh vực y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hệ thống trường học đáp ứng nhu cầu học tập. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được củng cố. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. 8 tháng đầu năm 2019, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội có nhiều thuận lợi và dự kiến nhiều lĩnh vực sẽ đạt và vượt cao so kế hoạch đề ra.

Phát huy tinh thần bất diệt của Quốc khánh 2/9, chúng ta tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nói chung và Đắk Nông nói riêng tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thành một khối vững chắc, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu đưa đất nước ta, tỉnh Đắk Nông phát triển với nhiều thành tựu mới. Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Quốc khánh 2/9 mãi mãi thắp sáng đường chúng ta đi tới.

Bình Minh

1,249
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?