HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm trong việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 18/09/2019 | 09:40 GMT+7

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 474 vừa ban hành về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm trong việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cán bộ, công chức, viên chức phải khắc phục tình trạng lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc hoặc giải quyết không đúng quy định, gây bức xúc, làm mất lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp, các ngành, địa phương chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10, người đứng đầu tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tăng cường thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện sai phạm.

Mạnh Hùng

1,043
Viết bình luận mới