HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mặt trận thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 08/11/2019 | 18:10 GMT+7

Chiều 8/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương (Ban Nội chính Trung ương) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh đã đạt được trong công tác PCTN

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN. Toàn tỉnh đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả 125 nhóm nòng cốt, 18 câu lạc bộ pháp luật, 29 mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở…

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN. Mặt trận các cấp đã tổ chức được gần 300 cuộc giám sát; đồng thời cử đại diện tham gia 203 cuộc giám sát của các tổ chức thành viên và cơ quan Nhà nước.

Hệ thống Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, góp phần giữ gìn sự đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đối thoại với người dân… cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền tuyên truyền, vận động được đổi mới, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN

Trên cơ sở đó, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đề nghị các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp các văn bản mới liên quan đến công tác PCTN để cán bộ mặt trận và các đoàn thể kịp thời tuyên truyền phổ biến ở cơ sở. Cùng với việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị để người dân được biết thì việc xét xử nhanh những vụ án kinh tế cần được thực hiện kịp thời. Các cấp có thẩm quyền cần công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra và các bản án đã có hiệu lực pháp luật để người dân biết và giám sát.

Tại buổi làm việc, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã giải trình, làm rõ một số nội dung Đoàn công tác yêu cầu liên quan đến công tác cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điểu Xuân Hùng khẳng định, Mặt trận luôn chú trọng đến đấu tranh PCTN để củng cố niềm tin trong Nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong công tác PCTN. Những ý kiến đóng góp, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ được tổng hợp và có báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi kết thúc chuyến làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,392
Viết bình luận mới