Mặt trận Chư Jút tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Cập nhật ngày: 05/04/2016 | 09:55 GMT+7

Thời gian qua, các cấp mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Chư Jút đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Theo đó, mặt trận Tổ quốc huyện đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và  tham gia thảo luận, tập hợp ý kiến đóng góp vào các văn bản sửa đổi.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các cấp mặt trận huyện đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát với nhiều nội dung cụ thể. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Điển hình như MTTQ huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát công tác “Việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ quản lý tạm giữ, tạm giam; thực hiện chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Jút”. Qua giám sát, cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục đúng quy trình, pháp luật về việc tạm giữ tạm giam; chế độ đối tượng được bảo đảm; các phòng tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng theo quy định nhà nước, bảo đảm sạch sẽ và an toàn.

Hay qua việc giám sát của MTTQ huyện về việc tổ chức huy động, quản lý, sử dụng kinh phí nhân dân đóng góp năm 2013, 2014 tại các xã, thị trấn cũng cho thấy kết quả đáng vui mừng. Cụ thể, chính quyền cơ sở cơ bản thực hiện đúng quy trình tổ chức thu huy động, quản lý, sử dụng kinh phí nhân dân đóng góp; các khoản thu, chi đúng quy định, rõ ràng. Từ đó, nhân dân hài lòng và luôn thống nhất với các chủ trương do địa phương quy định.

Cũng thực hiện theo Quyết định 218, MTTQ huyện đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn huyện trong 2 năm 2013, 2014. Qua giám sát, Đoàn nhận thấy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường, củng cố thông qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với 5 nội dung của cuộc vận động.

Nhân dân trên địa bàn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình ổn định, từng bước, phát triển, làm giàu cho mình và làm đẹp khu dân cư. Hàng năm, toàn huyện có trên 75% tổ chức mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở xếp loại khá trở lên, không có xếp loại yếu kém. Công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn được quan tâm và thực hiện tốt; năm 2014 hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá trên 1,7 tỷ đồng; năm 2015 gần 2 tỷ đồng…

Theo ông Hoàng Đình Bách, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thì trong thời gian tới, việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vẫn là một trong những nhiệm vụ then chốt được các cấp mặt trận tập trung thực hiện. Trước mắt, các cấp mặt trận phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Để làm được điều này thì mặt trận các cấp sẽ chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý đối với các đại biểu dân cử tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp và hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác giám sát theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị sẽ được thực hiện theo từng chuyên đề, cụ thể, những vấn đề mà dân quan tâm…

Hoàng Hoài

2,096
Viết bình luận mới