Khẳng định vai trò của phụ nữ được nâng cao

Cập nhật ngày: 20/10/2020 | 10:47 GMT+7

Qua 90 năm trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy vai trò quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, qua đó góp phần giúp địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng cao.

Chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ

Năm 1930, tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản từ ngày 6/1/1930 - 8/2/1930, bên cạnh Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình điều lệ tóm tắt của Đảng, Hội nghị còn quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, trong đó có Hội Phụ nữ Giải phóng.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể Nhân dân, từ ngày 10-12/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đến năm 2010, tại Thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập. Ảnh tư liệu

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đóng góp tài năng, trí tuệ, xương máu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Hội luôn phát huy trò quan trọng của trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được thực hiện thông qua các hoạt động: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức, kỹ năng để phụ nữ hiểu và tự bảo vệ quyền của mình; giám sát và phản biện xã hội. Đối với các vụ việc xâm hại quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, Hội còn chủ động nắm tình hình, tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân.

Đáng chú ý là Hội luôn phát huy vai trò của phụ nữ trong hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau thông qua các hoạt động kết nối giữa nữ trí thức, nữ doanh nhân với nông dân, với các nhóm đối tượng yếu thế hoặc các mô hình “đỡ đầu” giữa các hộ gia đình, thôn bản, tổ tư vấn cộng đồng…

Hiện nay, chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội.

Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 74.280 hội viên; 60/71 xã, phường, thị trấn đã tập hợp được trên 50% hội viên. Hội đã xây dựng được nhiều mô hình nhằm gắn kết hội viên với nhau, nhất là hội viên nghèo như "3 giúp 1", "5 giúp 1", "Phụ nữ người Kinh giúp phụ nữ dân tộc thiểu số"...

Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phụ nữ phát động có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu là các phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trà mãng cầu xiêm của chị Lê Thị Ly Na, ở phường Nghĩa Đức (TP. Gia Nghĩa) thơm ngon được thị trường ưa chuộng, là 1 trong 22 sản phẩm vừa được chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh. Ảnh: Hồ Mai

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu ý kiến tại buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ  do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào ngày 18/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những nỗ lực, cống hiến của chị em phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Để phát huy vai trò to lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về vai trò của phụ nữ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới. Đồng thời, chính chị em phụ nữ không ngừng phấn đấu, vươn lên, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước, với gia đình; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh đặc thù của giới nữ, lựa chọn những nội dung vừa trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu chính đáng của chị em. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của Hội; tạo đột phá trong các chương trình, hoạt động hướng tới chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội chú trọng giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh của phương tiện truyền thông, các cấp Hội cần giúp chị em thấu hiểu hơn vai trò thiêng liêng của người mẹ - người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người, cùng với các thành viên trong gia đình thực hiện trọng trách cao quý chăm lo, nuôi dạy con em có tri thức, sức khỏe, đạo đức tốt, biết yêu thương đồng bào, đáp ứng cho quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trải qua lịch sử 90 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp hội trong nước tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội, gia đình ngày càng được nâng cao.

Bình Minh

3,174
Viết bình luận mới