HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 21/12/2015 | 13:53 GMT+7

Trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 mới đây, UBND tỉnh đã nhấn mạnh đến việc cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng.

Theo đó, trong thời gian qua, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN. Vì vậy, trong năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 167 đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, với 10.379 người tham dự.

Bên cạnh đó, tỉnh, các ngành chức năng cũng tăng cường công tác tiếp dân; lập đường dây nóng; củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước…

Công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”. Qua đó, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh thì nội dung tuyên truyền về PCTN chưa thật sự hấp dẫn, nhiều nơi thực hiện còn theo kiểu hình thức, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhân dân chưa rõ nét nên chưa tạo sức mạnh tổng hợp để việc PCTN đạt hiệu quả cao hơn. Do đó, khả năng phát hiện tham nhũng trong các đơn vị, địa phương chưa cao. Dư luận trong nhân dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng kết quả cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, quy hoạch, dự án đầu tư của một số sở, ngành, địa phương. Thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, vẫn còn tình trạng làm khó, làm chậm để sách nhiễu, vòi vĩnh, gây bức xúc trong nhân dân.

Có thể nói, với tính chất nghiêm trọng và đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, Đảng ta đã xác định: Đấu tranh PCTN, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao, thì hơn lúc nào hết, phải dựa vào nhân dân, phát động quần chúng mạnh dạn tố giác, đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực thì nhất định tệ nạn quan liêu, tham nhũng sẽ không có đất để tồn tại. Bởi vì, không có hành vi tham nhũng, tiêu cực nào lại có thể qua được “tai mắt” của quần chúng nhân dân.

Vì vậy, để nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh PCTN một cách hiệu quả thì thực tế về phía Nhà nước cần phải tiếp tục có những cơ chế, biện pháp, tạo điều kiện cho người dân có thể giám sát, phát huy vai trò của mình.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc PCTN, lãng phí. Các vụ việc nổi cộm có liên quan đến quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dù người đó là ai, ở cương vị nào phải được tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, dứt điểm, tạo lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tường Mạnh

3,212
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?