ĐBQH Đắk Nông góp ý vào Dự án luật PPP

Cập nhật ngày: 12/11/2019 | 13:59 GMT+7

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, ngày 11/11, sau khi nghe báo cáo tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh chủ trì thảo luận tổ góp ý vào Dự án luật PPP

Dự thảo luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về PPP; đồng thời bổ sung một số chính sách mới nhằm huy động nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Vì vậy, trong quá trình thảo luận tổ, Dự án luật đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu, trong đó có đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang góp ý vào Dự thảo luật PPP

Theo đại biểu Nguyễn trường Giang, ngoài một số nội dung, tiêu đề cần xem xét, cân nhắc thì Dự án luật cũng cần quy định rõ hơn việc thanh tra kiểm tra, để tránh tình trạng “luật dẫm luật”. Bởi vì, ở đây, theo quy định của luật ban hành quy phạm pháp luật thì không quy định lại các vấn đề về thanh tra, kiểm tra. Trong khi đó, Dự án luật PPP, chúng ta lại quy định lại việc thanh tra, kiểm tra, giám sát…  “Bây giờ giám sát đối với PPP ở đây là giám sát về cái gì. Riêng giám sát cộng đồng là đúng rồi, giám sát của Mặt trận là đúng rồi, nhưng có những giám sát khác thì không biết là giám sát cái gì?. Vì vậy, nếu đã quy định, chúng ta cần có biện pháp chứ không sẽ dẫm lại các quy định khác…” -đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Clip: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang thảo luận  về Dự thảo luật PPP

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20191112020056133957NGUYEN-TRUONG-GIANG.mp4

 

Một số đại biểu khác cũng cho rằng  đầu tư theo phương thức đối tác công tư như quy định tại điều 4 Dự thảo luật là chưa rõ ràng chủ thể, nếu không quy định minh bạch thì khó đảm bảo được việc quy trách nhiệm cụ thể. Mặt khác, trong Dự thảo cũng quy định, lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: “Nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện” phải cân nhắc lại vì hệ thống truyền tải điện không chỉ liên quan tới an ninh năng lượng, an ninh kinh tế mà còn liên quan tới an ninh quốc phòng. Việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của Dự án PPP để áp dụng phương thức đầu tư PPP là cần thiết, tuy nhiên, cần phải cụ thể hóa cho từng lĩnh vực, có như vậy mới huy động được nguồn lực xã hội.

Đức Diệu

1,510
Viết bình luận mới