Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật ngày: 29/09/2020 | 18:24 GMT+7

* Xây dựng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, vững vàng trong nghề nghiệp.

Video clip:

 

Ngày 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 93 đại biểu chính thức là hội viên trong toàn Hội.

Các đồng chí: Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Y Quang B'Krông, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên…cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể đã đến dự và chung vui cùng đại hội.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, với chất lượng hoạt động có những bước chuyển căn bản và tích cực. Vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia. Hội chủ động và tích cực tham gia vào công tác quản lý hội viên, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với báo chí. Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, tạo ra môi trường để tập hợp, động viên lực lượng báo chí, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông khóa II Nguyễn Hồng Hải phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, vững vàng trong nghề nghiệp, xứng tầm với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần cùng với địa phương đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa III

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng phát triển hội viên để phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, thực sự là "mái nhà chung" của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội cần chú ý đến xu hướng phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số, chủ động cung cấp những phương thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người làm báo, thực hiện có hiệu quả quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Hội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo; thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh thực sự là "mái nhà chung" của những người làm báo trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Cùng với các cấp hội trong cả nước, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông có 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là vừa tích cực xây dựng lực lượng vừa kiên quyết chống những trường hợp vi phạm đạo đức báo chí. Và chỉ có xây dựng được một nền tảng chính trị - tư tưởng vững vàng, bên cạnh đó là trình độ nghiệp vụ cao thì người làm báo mới có thể “miễn nhiễm” với những tác động tiêu cực trong xu thế phát triển mới.

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa III và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã  bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 ủy viên (khuyết 1 ủy viên). Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội gồm 4 ủy viên (khuyết 1 ủy viên); bầu 2 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh gồm: ông Phan Quốc Ly, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đoàn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tặng hoa các ủy viên khóa II không tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa III

Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra Hội gồm 3 ủy viên; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tin, ảnh: Hoàng Hoài - Nguyễn Nam

1,386
Viết bình luận mới