Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông góp ý vào Dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 03/11/2020 | 10:40 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 2/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chia tổ thảo luận về Dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Tham gia góp ý vào Dự án luật này, Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông đã góp ý sâu vào nhiều nội dung liên quan.

Trước hết, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng đơn vị soạn thảo cần phải tổng kết một cách đầy đủ, đánh giá tác động, bảo đảm nguồn lực để thi hành Dự án luật. Đại biểu lấy ví dụ: “Đánh giá tác động kinh tế về chính sách, quy định về cơ chế quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, quản lý người nghiện ma túy ở xã phường, cơ bản là không hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là để quản lý hiệu quả thì chi phí bỏ ra như thế nào. Chi phí từ ngân sách Nhà nước về việc cai nghiện bắt buộc và dự kiến các chi phí khác mà người dân phải bỏ ra rồi quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy như thế nào ở xã, phường, ở cộng đồng… Chúng ta phải đánh giá đầy đủ tác động của những vấn đề này cho sát. Đặc biệt là người sử dụng trái phép chất ma túy mà chưa nghiện và người nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định. Tổng thể chung, những vấn đề này cần được đánh giá một cách hiệu quả đối với các chi phí về chính sách đề xuất tại Dự thảo luật…”.

Các đại biểu chia tổ thảo luận

Liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về phòng, chống tội phạm ma túy, Dự thảo đưa ra quy định cơ quan chuyên trách về phòng, chống ma túy rất nhiều quy định trùng với các nội dung của các luật khác mà hiện nay đã được ban hành hoặc sắp được ban hành. Ví dụ như luật Cảnh sát biển, luật Biên phòng, luật Xử lý vi phạm hành chính… Vì vậy, cần rà soát, loại bỏ những nội dung trong luật này mà luật khác đã quy định.

Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị xem xét lại định nghĩa về người sử dụng trái phép chất ma túy để phù hợp, sát với thực tế.

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy ở đây quy định đối với người chưa nghiện, còn nếu đã nghiện thì chúng ta quản lý theo hình thức khác theo hướng phải thống nhất, đồng bộ với luật Xử lý vi phạm hành chính. “Tại Dự thảo luật này, quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy chưa đồng bộ vì nếu bắt được người sử dụng trái phép chất ma túy để xác định tình trạng nghiện. Trong thời gian này chúng ta đã tạm giữ người rồi. Tạm giữ xong mà xác định không nghiện thì quản lý theo luật này, còn nếu xác định nghiện thì chúng ta phải có biện pháp xử lý đồng bộ với luật Xử lý vi phạm hành chính” - đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Liên quan đến các biện pháp và hình thức cai nghiện, cơ sở cai nghiện công lập, ở đây, các biện pháp cai nghiện đặt ra gồm có tự nguyện và bắt buộc. Hình thức cai nghiện là gia đình, cộng đồng và tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện ma túy bắt buộc cần nêu rõ 2 loại bắt buộc. Nếu người nghiện có nơi ở ổn định thì chúng ta bắt buộc cai nghiện có các thuốc thay thế ở cộng đồng. Nếu thời gian này, người nghiện tiếp tục tái nghiện thì mới bắt buộc cai nghiện ở cơ sở tập trung. Về cơ sở cai nghiện công lập, ở đây liên quan đến biện pháp tạm giữ nên cũng cần đồng bộ với luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham gia thảo luận về Dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Tại khoản 1, về điều kiện cai nghiện bắt buộc, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng chưa thực sự phù hợp. Cụ thể là thời gian sau 2 năm hoàn thành chương trình cai nghiện, nếu tái nghiện thì tiếp tục đưa đi cai nghiện bắt buộc là chưa phù hợp mà phải xác định lại từ đầu, tức đối tượng có thể cai nghiện tự nguyện ở cộng đồng, sau đó nếu tái nghiện thì mới áp dụng cai nghiện bắt buộc.

Về áp dụng cai nghiện người dưới 18 tuổi. Theo luật hiện hành, phạm vi độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi là không thuộc xử lý hành chính mà giao cho chủ tịch UBND quyết định. Tuy nhiên trong Dự thảo luật này lại quy định giao cho TAND quy định. Từ đây phát sinh mâu thuẫn là đã giao cho tòa án thì đương nhiên là liên quan đến tư pháp hành chính. Chưa kể đến dự thảo còn quy định giao Chính phủ ra các quy định thủ tục cho tòa án là không phù hợp mà phải là Thường vụ Quốc hội.

Đức Diệu

1,755
Viết bình luận mới