Cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Cập nhật ngày: 22/10/2020 | 10:35 GMT+7

Tiếp tục chương trình, sáng 22/10, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thảo luận trực tuyến.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tham dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Võ Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH hội tỉnh đề nghị, luật cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, đại biểu tán thành việc bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi trở lên như quy định tại khoản 5 Điều 90 của dự thảo Luật.

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với nhóm đối tượng này cũng là để thể chế hóa một phần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đại biểu Võ Đình Tín cũng tán thành với việc chỉnh lý tại khoản 7 Điều 90 của dự thảo Luật theo hướng giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục đối với người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, việc chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không có hình thức, biện pháp xử lý mang tính nghiêm khắc hơn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy là chưa giải quyết triệt để vấn đề, nên cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại biểu Võ Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị luật cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Đại biểu Võ Đình Tín đề nghị, trong dự thảo Luật cần được chỉnh lý theo hướng có biện pháp “mang tính đồng bộ” hơn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần nhưng chưa nghiện ma túy. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy nếu đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị áp dụng biện pháp nghiêm khắc hơn là đưa vào trường giáo dưỡng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên để quản lý, giáo dục.

Bên cạnh đó, về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo khoản 1 Điều 96 của dự thảo Luật hiện tại đã được chỉnh lý theo hướng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Việc quy định theo hướng dẫn trong dự thảo Luật là phù hợp, không nên quy định cụ thể đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong dự thảo Luật. 

Tin, ảnh: Phan Tân

1,721
Viết bình luận mới