HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Miệng nói tay làm để đảng viên, người dân tin tưởng
 • 08:32 02/09/2020
 • Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người đảng viên, bà Nguyễn Thị Xô, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức (TP. Gia Nghĩa) luôn suy nghĩ phải làm sao dùng hành động, miệng nói, tay làm để người dân hiểu và tin tưởng.
 • Mãi mãi giữ vững quyền tự do, độc lập
 • 10:20 01/09/2020
 • Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Người nhấn mạnh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Hôm nay và mãi mãi về sau, toàn dân tộc Việt Nam vẫn thường trực ý chí “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập” mà lớp lớp tiền bối đã giành được từ cuộc cách mạng mùa thu 75 năm trước.
 • Giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội
 • 10:18 01/09/2020
 • Thời gian qua, các cơ quan chức năng và địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp về lao động việc làm, từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
 • Phấn đấu vào nhóm phát triển trung bình từ năm 2025
 • 10:15 01/09/2020
 • Mục tiêu được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là "Đắk Nông phấn đấu phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”. Để đạt được mục tiêu này, Đắk Nông sẽ tập trung vào 4 khâu đột phá ở các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực.
 • Nỗ lực vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
 • 10:10 01/09/2020
 • Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng trường đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra.
 • Chủ đề đại hội khái quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất
 • 09:48 26/08/2020
 • Tại Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.
 • Xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho giai đoạn mới
 • 08:34 25/08/2020
 • Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được thời gian qua, kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn trong nhiệm kỳ tới là ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh khi góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
 • Chiến công đầu của Công an Việt Nam
 • 08:27 20/08/2020
 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Ngay từ những ngày đầu lập nước, chính quyền cách mạng non trẻ đã đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", thù trong giặc ngoài.