• Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên
 • 18:58 20/01/2021
 • Ngày 18/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã ký Quyết định số 80 thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh).
 • Đoàn kết các dân tộc là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta
 • 08:46 20/01/2021
 • Hiện nay, cùng với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì một số phần tử phản động đã tung tin bịa đặt về cái gọi là: “đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam bị ngược đãi, phân biệt đối xử”, “Các dân tộc thiểu số đang bị đồng hóa, phân biệt đối xử vì khác biệt văn hóa...” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, chế độ ta. Đây là luận điệu hoàn toàn bịa đặt, đi ngược với truyền thống, đạo lý dân tộc và bản chất chế độ ta.
 • Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng
 • 11:27 19/01/2021
 • Kỷ luật Đảng có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng. Cấp ủy và các cấp ủy ban kiểm tra (UBKT) đã thực hiện việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Các vụ, việc được thực hiện thận trọng, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thẩm quyền theo quy định.
 • Đảng viên biên phòng "3 bám, 4 cùng" với đồng bào vùng biên giới
 • 10:18 18/01/2021
 • Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 681 ngày 8/10/2018 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam về việc “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, BĐBP tỉnh Đắk Nông đã có những cách làm hay, thiết thực, góp phần gắn kết tình quân dân.
 • Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
 • 10:54 15/01/2021
 • Ngày 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Vẫn còn sử dụng “giờ công” để làm việc riêng
 • 09:33 13/01/2021
 • Việc chấp hành quy định về giờ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh còn chưa nghiêm túc. Nhiều trường hợp vẫn đi muộn, về sớm, sử dụng “giờ công” để làm việc riêng.