HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trong hoạt động tư pháp

Cập nhật ngày: 11/04/2019 | 08:59 GMT+7

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Tư pháp ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Sở Tư pháp đã sắp xếp các phòng ban theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành đã được Sở Tư pháp cập nhật đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, hàng tháng Sở Tư pháp chủ động rà soát, lập danh mục và báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, cập nhật văn bản Trung ương mới ban hành.

Tính đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cập nhật gần 400 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, qua đó, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện tại địa phương. Việc chủ động theo dõi, đôn đốc thường xuyên đã từng bước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Với nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị đã cam kết cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cũng như tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh. Trong quá trình giải quyết công việc, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng tồn đọng công việc và khiếu nại tố cáo của công dân.

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, bộ máy nhân sự được củng cố, kiện toàn tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, góp phần nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC được xem là thước đo mức độ hoàn thành của công chức, viên chức.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Đến nay, phần mềm Quản lý văn bản (iOffice) được triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động có tham gia vào quy trình xử lý văn bản. Đồng thời, việc sử dụng chữ ký điện tử (eToken) được cài đặt đến lãnh đạo sở, các phòng, trung tâm thuộc về công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ.

Hiện nay, việc tiếp nhận phát hành văn bản chủ yếu qua phần mềm iOffice, email công vụ và qua đường bưu điện. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã triển khai thực hiện cung cấp 40 dịch vụ công mức độ 3 và 3 dịch vụ công mức độ 4 trên phần mềm. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được triển khai phù hợp nên đã giúp cơ quan làm việc khoa học hơn, kiểm soát được quá trình thực hiện các quy trình TTHC.

Việc giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cũng có nhiều chuyển biến tích cực được ghi nhận. Để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin, Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật công khai, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện cũng được người dân đánh giá cao. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC tư pháp chỉ cần đến bưu điện gửi hồ sơ và khi có kết quả sẽ chuyển trực tiếp đến tận tay người dân. Đến thời điểm hiện tại, các TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Sở Tư pháp đều bảo đảm đúng thời hạn quy định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của người dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

2,070
Viết bình luận mới