HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kiểm soát thủ tục hành chính góp phần công khai, minh bạch các quyết định hành chính

Cập nhật ngày: 17/04/2013 | 09:59 GMT+7

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập bộ phận kiểm soát TTHC cấp tỉnh để tham mưu, đôn đốc cũng như trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ...

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập bộ phận kiểm soát TTHC cấp tỉnh để tham mưu, đôn đốc cũng như trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ. Ðến nay, không chỉ hệ thống TTHC từ tỉnh xuống cơ sở đã từng bước được đơn giản hóa mà công tác kiểm soát cũng đang ngày càng được nâng cao.

 

Hoạt động được dư luận đánh giá cao là thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả công tác rà soát, phân loại và đề xuất phương án đơn giản hóa cũng như công bố công khai bộ TTHC dùng chung ở 3 cấp. Ðây chính là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát thủ tục hiện hành và phát sinh trong quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

 

Ðể làm tốt vấn đề này, hàng năm, ngoài việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra tại các đơn vị, UBND tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC cho cán bộ, công chức ở các sở, ban ngành để nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này.

 

Nội dung kiểm tra cũng đã từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm bằng việc tập trung vào các lĩnh vực như: tình hình công khai TTHC; nội dung phản ánh, trả lời phản ánh các kiến nghị của tổ chức, cá nhân; các hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC và sự phối, kết hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết trình tự TTHC theo quy định. Chỉ tính riêng năm 2012, UBND tỉnh đã triển khai rà soát điểm 7 nhóm với 46 TTHC ở các lĩnh vực. Qua đây, đã có 7 TTHC được UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; trong đó có 6 thủ tục thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lao động thương binh và xã hội; 1 thủ tục thuộc lĩnh vực công nghiệp.

 

Cùng với việc phát hiện những bất cập, lỗi thời trong các thủ tục để đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ theo hướng phù hợp, thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã thực hiện tốt các nội dung trong chương trình cải cách, kiểm soát TTHC. Từ năm 2012 và quý I năm 2013, đã có 5 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC với 20 danh mục thủ tục đã có đánh giá tác động đầy đủ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn công bố và cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Kết quả là từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh đã ban hành 15 quyết định; công bố trên 200 TTHC trên các lĩnh vực.

 

Tỉnh cũng đã quan tâm đến công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn của hệ thống thủ tục hiện hành cũng như quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Qua ý kiến phản hồi của cá nhân, tổ chức cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung cũng như ra quy định mới về TTHC thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với nhân dân và doanh nghiệp.

 

Ðặc biệt, qua công tác rà soát, kiểm soát, các cấp, ngành, địa phương đã loại bỏ được nhiều khâu trung gian, những quy trình, thủ tục không cần thiết đang gây cản trở tới xu thế phát triển chung. Từ đây, những kết quả về cải cách TTHC đã trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Hơn thế, việc rà soát TTHC còn phát hiện được những nhu cầu về nội dung đổi mới quy chế làm việc, quy chế phối hợp ở các cấp, ngành để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch cải cách mang tính thực tiễn cao.

 

Có thể thấy, TTHC là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tất cả các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, việc làm tốt công tác cải cách, kiểm soát TTHC sẽ góp phần quan trọng để mở rộng tính công khai, minh bạch của các quyết định hành chính, tạo tiền đề quan trọng để các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung cải cách khác như: cải cách thể chế, cơ chế “một cửa”, cải cách bộ máy hành chính và tác phong lề lối, làm việc theo mục tiêu, định hướng đề ra.

 

Đức Diệu

2,892
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?