HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng “Ðơn giản hơn - Ðúng hẹn hơn - Thân thiện hơn”

Cập nhật ngày: 28/02/2019 | 09:54 GMT+7

Thời gian qua, thực hiện các quyết định, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017-2020, nổi bật là phong trào thi đua “Đơn giản hơn – Đúng hẹn hơn – Thân thiện hơn”.

Cắt giảm nhiều TTHC

Trong 2 năm 2017-2018, UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết từ 20% đến 50% so với quy định hiện hành đối với 220 TTHC thuộc các lĩnh vực: Lâm nghiệp, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch-kiến trúc, quản lý công sản, tài chính. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành 94 danh mục TTHC về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh đã ban hành 66 quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ đối với 1984 TTHC. Sau khi công bố, các cơ quan, đơn vị niêm yết, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Hành chính công tỉnh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Với những thuận tiện đó, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” ,“một cửa liên thông” đạt kết quả cao, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 2 năm 2017-2018, cấp tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.500 TTHC, chiếm 99% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” 208 TTHC thuộc 27 lĩnh vực; 97 TTHC thuộc 9 lĩnh vực theo cơ chế “một cửa liên thông”. Cấp xã tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” 114 TTHC thuộc 19 lĩnh vực và 57 TTHC thuộc 8 lĩnh vực theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Người dân làm thủ tục hành chính đăng ký quyền sử dụng đất tại thị xã Gia Nghĩa

Có thể nói, việc áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đã giúp quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, số lượng giải quyết đúng hẹn tăng lên nhiều so với các năm trước. Đáng chú ý, từ giữa năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1001 về việc tổ chức làm việc ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết TTHC 103 danh mục. Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành giải quyết TTHC hoàn toàn bằng điện tử đối với 221 TTHC.

Về cung ứng dịch vụ công trực tuyến, hiện nay toàn tỉnh có 552 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trong đó có 440 dịch vụ do tỉnh triển khai, còn lại 112 dịch vụ do các bộ ngành Trung ương triển khai. Đến nay có 46 TTHC được cung cấp, tiếp nhận trực tuyến mức độ 4.

 

Qua thống kê, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại các cấp cơ bản đúng hẹn. Cụ thể, ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành đã tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trên 15.000 hồ sơ, trả đúng hẹn đạt 98%. Ở cấp huyện, các huyện, thị xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 100.000 hồ sơ, trả đúng hẹn đạt 90%. Ở cấp xã, các xã, phường, thị trấn tiếp nhận và giải quyết khoảng 150.000 hồ sơ, trả đúng hẹn đạt 98%.

 

Xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết trễ hẹn

Mặc dù công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nhưng theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thì thực tế vẫn còn rất nhiều việc cần chấn chỉnh, đẩy mạnh trong thời gian tới. Một trong những hạn chế là việc cập nhật thông tin giải quyết TTHC trên hệ thống “một cửa điện tử” chưa được quan tâm đầy đủ, dẫn đến số liệu báo cáo trên hệ thống phần mềm không chính xác. Việc tích hợp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến với “một cửa điện tử” tỉnh chưa đồng bộ. Công tác tuyên truyền cho người dân về giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, nhất là giải quyết TTHC cấp độ 3 và 4 còn thấp. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ để giải quyết nhiệm vụ công còn thấp.

Mặt khác, thời gian qua, phần lớn các cơ quan hành chính nhà nước chưa nghiêm túc thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản khi giải quyết TTHC trễ hẹn do lỗi của mình, giải quyết sai quy trình, nhất là cấp huyện, xã. Vai trò người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác cải cách TTHC, nhất là công tác kiểm tra, giám sát.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trong phong trào thi đua “Đơn giản hơn - Đúng hẹn hơn – Thân thiện hơn”. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết, công bố niêm yết TTHC bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo điều kiện hơn cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, điều tra mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những hành vi hành chính trái quy định, chưa phù hợp. Các cơ quan, đơn vị cũng phải nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết TTHC trễ hẹn theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

3,046
Viết bình luận mới