HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khai thác, chế biến bô xít là triển khai thực hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta

Cập nhật ngày: 11/05/2009 | 15:12 GMT+7

Ngày 24-4-2009, Bộ Chính trị đã có Thông báo Kết luận 245-TB/TW về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025...

Ngày 24-4-2009, Bộ Chính trị đã có Thông báo Kết luận 245-TB/TW về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Theo đó, Bộ Chính trị đã khẳng định: “Nước ta có nguồn tài nguyên bô xít (bauxite) dồi dào, việc phát triển thành ngành công nghiệp khai thác, chế biến alumin, nhôm để sử dụng trong nước và xuất khẩu là chủ trương đúng, đã được nêu ra trong hai kỳ Đại hội IX và X của Đảng”. 

 

Quả thật, theo một số tài liệu khảo sát thì nước ta có trữ lượng quặng bô xít nguyên khai khoảng hơn 5,4 tỷ tấn (quặng tinh ước khoảng 2,3 tỷ tấn), xếp vào hàng thứ 3 thế giới, sau GuineaAustralia. Phần lớn trữ lượng bô xít tập trung ở tỉnh Đắk Nông với trữ lượng quặng nguyên khai khoảng 3,4 tỷ tấn và Lâm Đồng với trữ lượng gần 1 tỷ tấn. Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Chính phủ đã đặt ra vấn đề khảo sát, thăm dò để hoạch định chương trình qui hoạch, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này và đã xác định bô xít là nguồn tài nguyên lớn của nước ta, là cơ sơ  hình thành ngành công nghiệp luyện nhôm, là nguồn lực quan trọng của Tây Nguyên nói riêng và đất nước nói chung trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn cuốc lần thứ IX (tháng 4 năm 2001), Đảng ta đã đề ra “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010”, trong đó xác định một số định hướng phát triển cho vùng Tây Nguyên là “ Khai thác và chế biến quặng bô xít” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2001, trang 187). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (tháng 4 năm 2006), Đảng ta tiếp tục xác định: “ Căn cứ vào nguồn lực và hiệu quả, Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư phát triển những sản phẩm quan trọng của nền kinh tế như: lọc hóa dầu, khai thác quặng và luyện thép, phân bón, hóa chất, xi măng, khai thác và sản xuất alumin, bột giấy gắn với trồng rừng, một số sản phẩm cơ khí chế tạo” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2006, trang 197-198). Cũng trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần bàn và ra các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc xây dựng ngành công nghiệp này. Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010, Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30-10-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên đều định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng và hóa chất của Tây Nguyên: “Trên cơ sở cân nhắc hiệu quả kinh tế và khả năng nguồn vốn, sẽ xây dựng các nhà máy khai thác quặng bô xít và luyện nhôm ở Lâm Đồng và Đắk Lắk”. 

 

Xác định khai thác bô xít, luyện alumin, chế biến nhôm là ngành công nghiệp mới mẻ đối với Việt Nam; bên cạnh đó, Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo việc làm, đời sống cho đồng bào dân tộc tại chỗ, vấn đề giữ gìn an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, hạn chế những tác động xấu đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa… nên Chính phủ đã rất thận trọng trong việc chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai chủ trương này. Từ nhận thức đó, với trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, ngày 1-11-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025” với  quan điểm cụ thể là: Một là phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản bô xít phải phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương và quy hoạch phát triển mạng hạ tầng cơ sở liên quan (giao thông vận tải, cảng biển, điện). Đảm bảo thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên bô xít tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với việc bảo vệ an ninh, quốc phòng tại các địa bàn có khoáng sản bôxít, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Hai là xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng bô xít với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Hình thức chủ đạo là doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng, kêu gọi các đối tác trong nước và ngoài nước tham gia góp vốn cổ phần trên nguyên tắc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (đối với các khu vực bô xít tại Tây Nguyên) nắm giữ cổ phần chi phối (trên 50%) để đảm bảo sự chủ động và phát triển bền vững, tham gia vào thị trường alumin và nhôm thế giới. Ba là phát triển ngành công nghiệp sản xuất alumin và luyện nhôm phải đảm bảo phát triển hài hòa kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên và các địa phương liên quan.

 

Như vậy, việc khai thác bô xít là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta đã được hình thành từ nhiều năm nay. Việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiến hành các bước để triển khai Dự án khai thác bô xít, chế biến alumin tại khu vực Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) chính là thực hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”.

 

Thương Hà

5,959
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?