HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khai khoáng bô xít là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 13/05/2009 | 15:14 GMT+7

Với trữ lượng 3,4 tỷ tấn quặng bô xít nguyên khai, ước tính 1,4 tỷ tấn quặng tinh; chiếm gần 60% tổng trữ lượng quặng bô xít nguyên khai và gần 70% tổng lượng quặng tinh; Đắk Nông là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít...

Với trữ lượng 3,4 tỷ tấn quặng bô xít nguyên khai, ước tính 1,4 tỷ tấn quặng tinh; chiếm gần 60% tổng trữ lượng quặng bô xít nguyên khai và gần 70% tổng lượng quặng tinh; Đắk Nông là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, tuyển chọn alumin, luyện nhôm. Bám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; để đạt mục tiêu “Phấn đấu sau năm 2015 đưa kinh tế của tỉnh Đắk Nông vượt mức bình quân chung của cả nước, với cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp; có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ I (năm 2005) đã xác định “Tập trung phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng bô xít, luyện alumin, công nghiệp thủy điện tạo sự bứt phá cho tăng trưởng cao và chuyển dịch nhanh kinh tế”. Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của địa phương và các Bộ, ngành Trung ương, năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Theo đó, định hướng phát triển ngành công nghiệp của Đắk Nông là: “Triển khai thực hiện các dự án đầu tư khai thác bô xít, luyện alumin, tạo ra bước đột phá trong phát triển công nghiệp, kinh tế, xã hội của tỉnh”; “công nghiệp khai thác bô xít và luyện alumin” được coi là trọng điểm phát triển và ưu tiên đầu tư. Từ chủ trương và luận cứ nói trên, tại kỳ họp thứ 4 (năm 2006), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I đã thông qua Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, xác định quan điểm liên quan đến việc khai thác bô xít và luyện alumin trên địa bàn tỉnh như sau: “… tận dụng mọi cơ hội để khai thác có hiệu quả các lợi thế lớn nhất của tỉnh mà lâu nay vẫn còn ở dạng tiềm năng như bô xít, thủy điện và du lịch; khai thác bô xít để làm điểm tựa cho sự phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội”.


San ủi mặt bằng xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk R'lấp). Ảnh: Ngọc Tâm

Xác định khai thác bô xít, luyện alumin là ngành công nghiệp mới, có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của địa phương, của cả đất nước, nên quan điểm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã được xác định là: Một là kinh tế-xã hội – môi trường là ba trụ cột của sự phát triển bền vững. Phát triển bền vững kinh tế-xã hội trên cơ sở thế mạnh về tài nguyên, thiên nhiên: Không phải vì vấn đề bảo vệ môi trường mà không làm gì cả, nhưng cũng không vì mục đích phát triển kinh tế mà xem nhẹ việc bảo vệ môi trường. Hai là khai thác và chế biến bô xít nhằm phát huy lợi thế tiềm năng tài nguyên khoáng sản để phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch được cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách. Ba là phải đảm bảo thống nhất các vấn đề môi trường và chiến lược trong khai thác và chế biến quặng bôxít theo hướng phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

 

Từ quan điểm chung đó, một số nội dung cụ thể cũng được xác định là: Về sử dụng đất, thống nhất phương án khai thác quặng theo phương pháp lộ thiên, “cuốn chiếu” hết khoảnh này đến khoảnh khác, khai thác đến đâu, hoàn thổ đến đấy. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có thể thuê đất của dân để khai thác trong 1 – 2 năm và sau đó hoàn thổ, giao lại cho chủ cũ hoặc địa phương quản lý sử dụng tùy thuộc vào thỏa  thuận và theo qui định của Luật Đất đai hiện hành. Khu vực khai thác không mất đất canh tác vĩnh viễn, đất đai hoang hóa hoặc cằn cỗi, năng suất thấp, hiệu quả thấp sẽ được cải tạo để trồng lại cây công nghiệp hoặc trồng rừng, có khả năng phủ xanh khu vực đã khai thác bô xít trong vòng 2-3 năm. Đảm bảo độ che phủ rừng. Về nguy cơ ảnh hưởng của bùn đỏ, cần có quy trình để giám sát chặt chẽ các vấn đề về bảo vệ môi trường liên quan trong quá trình triển khai các dự án khai thác và chế biến quặng bô xít tại Đắk Nông và Tây Nguyên theo các Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Về các vấn đề xã hội, yêu cầu chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án phải chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế trong vùng dự án, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, giúp người dân địa phương ổn định và phát triển, cùng địa phương bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn văn hóa truyền thống.

 

Như vậy, việc phát triển công nghiệp khai khoáng bô xít đã được Đảng bộ và chính quyền tỉnh xác định là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sẽ được phát triển theo hướng bền vững là phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

 

Thịnh Giang

5,546
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?