Tuổi trẻ thể hiện niềm tin, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước

Cập nhật ngày: 27/11/2020 | 08:54 GMT+7

Với tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây, 65 đại biểu thanh niên tham dự và đóng góp 38 ý kiến góp ý và thảo luận nhiều vấn đề liên quan, với không khí hết sức trách nhiệm, có chiều sâu, chất lượng. Nhìn chung, các đại biểu nhất trí cao với nội dung của các dự thảo văn kiện, khẳng định được xây dựng công phu, chất lượng, kết cấu chặt chẽ, khoa học, đánh giá trung thực, thẳng thắn, khách quan những kết quả đạt được và nêu rõ những hạn chế.

Nhiều ý kiến tâm huyết tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế, một số ý kiến cho rằng, để đạt được các mục tiêu, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải nỗ lực rất lớn trên mọi mặt; trong đó, việc tăng năng suất lao động bình quân có vai trò quan trọng, góp phần đạt được các mục tiêu. Vì vậy, dự thảo cần phải xem xét nâng cao hơn nữa chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động (dự thảo đề ra: Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm). Từ việc nâng cao chỉ tiêu này sẽ thúc đẩy việc đầu tư cho nguồn nhân lực về mọi mặt.

Đa số ý kiến nhất trí với nội dung trong dự thảo tại mục XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trong cuộc cách mạng 4.0, không gian mạng phát triển như vũ bão, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng không gian mạng để chống phá cách mạng, chống phá Đảng, nên cần phải có những đánh giá đúng đắn và giải pháp kịp thời để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý kiến cho rằng, chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 của dân cư nông thôn là 93-95% là cao. Trên thực tế, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, người dân chủ yếu dùng nước từ giếng khoan, giếng đào cho sinh hoạt. Hệ thống nước sạch, nước qua xử lý còn ít, vì vậy cần cân nhắc để điều chỉnh chỉ tiêu nước sạch, nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được đăng công khai trên website, facebook Tỉnh đoàn Đắk Nông để các cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tuyên truyền và tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý. Đồng thời, 100% đoàn cấp xã và cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đảng.

Cấp huyện, cấp cơ sở đoàn đã tổ chức 226 hội nghị, hoạt động thảo luận, lấy ý kiến góp ý, với 3.765 đại biểu tham dự và 1.982 đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến dự thảo các văn kiện của Đảng. Các hoạt động đã và đang tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Bài, ảnh: Linh Thư

1,965
Viết bình luận mới