HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cư Jút tiếp 214 lượt công dân

Cập nhật ngày: 19/12/2019 | 08:37 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Từ đầu năm 2019 đến giữa tháng 12/2019, Thường trực HĐND huyện Cư Jút (Đắk Nông) phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong huyện tiếp 214 lượt công dân, 205 vụ việc, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Các cấp có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 196 đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, đạt 100%.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân được Thường trực HĐND huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đơn thư đều được phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân biết. Mỗi vấn đề, nội dung kiến nghị cụ thể đều được theo dõi, đôn đốc trả lời, giải quyết; đồng thời có văn bản đôn đốc nhắc nhở các đơn vị chậm tiến độ giải quyết đơn thư của công dân.

Hữu Phương

1,277
Viết bình luận mới