HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công an các cấp tổ chức được 591 đợt tuyên truyền về an ninh trật tự

Cập nhật ngày: 19/12/2019 | 08:40 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Qua 5 năm (2014-2019) triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 591 đợt tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) với hơn 214.387 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tham gia; cấp 226.643 tờ rơi, phát 4.103 cuốn tài liệu; xây dựng 124 pano cùng nhiều tin, bài, phóng sự, bản tin tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Để việc thực hiện phong trào trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đem lại hiệu quả cao, những năm qua, các cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai xây dựng mới các mô hình phong trào phù hợp với yêu cầu bảo đảm ANTT tại các khu vực doanh nghiệp, trường học, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình điểm và gắn mô hình với các phong trào khác của địa phương.

Tiêu biểu như: Mô hình “Trường học an toàn về ANTT”; “Khu Công nghiệp Tâm Thắng an toàn về ANTT”; mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên” của Đoàn Thanh niên; mô hình “Camera giám sát về ANTT” trong khối ngân hàng...

Minh Quỳnh

2,088
Viết bình luận mới