Bảo đảm an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 24/08/2017 | 08:41 GMT+7

Ngày 21/2/2017, Công an tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 58 về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay”.

Đây là giải pháp cần thiết để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang diễn ra ngày càng phức tạp ở địa bàn nông thôn, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện kế hoạch 58, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã tập trung kiện toàn, củng cố 61 ban công an xã, 19 ban bảo vệ dân phố, 902 ban bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Qua đó, cùng với đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các địa phương thực hiện một cách có hiệu quả tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

Các địa phương đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, nhất là địa bàn biên giới, trọng điểm, phức tạp về ANTT. Công an tỉnh còn khảo sát xây dựng nông thôn mới về ANTT tại 3 xã: Quảng Hòa (Đắk Glong), Đắk R’tíh (Tuy Đức) và Đắk Wil (Chư Jút). Theo đó, công an mỗi xã được hỗ trợ một xe máy để phục vụ công tác tuần tra và 4 chiếc kẻng an ninh.

Công an các huyện, thị xã còn gắn kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào, các cuộc vận động khác như: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”, “Vì an ninh Tổ quốc”… Các địa phương đã xây dựng và duy trì hoạt động 225 tổ tự quản, với 1.575 thành viên, 689 tổ an ninh nhân dân với 3.453 thành viên, 646 tổ hòa giải với 3.148 thành viên, 45 tổ dân phòng với 272 thành viên, 113 đội phòng cháy, chữa cháy với 470 thành viên, 33 hội đồng ANTT với 229 thành viên.

Đặc biệt, các địa phương đã thành lập, duy trì 25 mô hình làm công tác phòng ngừa, giữ gìn ANTT ở cơ sở rất hiệu quả. Điển hình như: Thôn an toàn về ANTT, tiếng kẻng an ninh, cánh cổng an ninh, xã không có tội phạm ma túy, tổ bảo vệ cà phê, tổ tuần tra đường biên, mô hình 3 không, câu lạc bộ không có bạo lực, cụm loa di động phát thanh tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu dân cư, trường học an toàn về ANTT…

Theo Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, với sự vào cuộc của lực lượng công an các cấp, cộng với sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, công tác bảo đảm ANTT ở nông thôn ngày càng có hiệu quả. Vì vậy, lực lượng công an các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 58, gắn với các chương trình, đề án về đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

  Đến nay, toàn tỉnh có 48/61 xã đã đạt được tiêu chí số 19 về xây dựng nông thôn mới; 736/786 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước văn hóa, 267 khu dân cư, thôn, bon không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 48/71 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; 53/71 xã, phường, thị trấn, 742/811 khu dân cư, thôn, buôn, bon, tổ dân phố, 516/635 cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về ANTT”.  

 

Hoàng Thanh

1,539
Viết bình luận mới